شما میتوانید جهت پیگیری مرسوله پستی خود با در دست داشتن کد رهگیری و مراجعه به این لینک از مراحل ارسال سفارش خود مطلع شوید .