در صورت بروز هرگونه مشکل و یا داشتن سوال با شماره 09158255070 تماس حاصل فرمایید.

بانک ملی :
شماره حساب: ۰۱۰۶۲۴۸۹۷۷۰۰۴
شماره کارت : ۶۴۵۱ ۳۵۹۶ ۹۹۱۹ ۶۰۳۷

به نام محمدباقر آخوندی