در صورت خرید محصولات فرهنگی (  cd  ) و قصد انصراف از خرید ، چنانچه هلوگرام محصول باز نشده باشد میتوانید به مدت ۷ روز کاری از تاریخ خرید ، آن را به فروشگاه عودت داده و وجه پرداختی خود را دریافت نمایید . ( در صورتیکه محصول ارسال شده باشد هزینه ارسال کسر خواهد شد )