در صورت خرید محصولات فرهنگی (  cd  ) و قصد انصراف از خرید ، چنانچه هلوگرام محصول باز نشده باشد میتوانید به مدت ۷ روز کاري از تاريخ خرید ، آن را به فروشگاه عودت داده و وجه پرداختي خود را دریافت نمایید . ( در صورتیکه محصول ارسال شده باشد هزینه ارسال کسر خواهد شد )