آموزش ترجمه قرآن برای همه

دسته بندی: آثار بزرگانابوالفضل بهرام پورسایر کتابهاسایرکتابهای آموزشیسایر
5
0 دیدگاه

آموزش ترجمه قرآن برای همه تالیف استاد ابوالفضل بهرام پور است

وزن این کتاب 350 گرم و اندازه آن 14*21*1 است

کاغذ استفاده شده تحریر و جلد آن شومیزی میباشد