تفسیر مبین یک جلدی ویرایش جدید

دسته بندی: قرآنهای تفسیریآثار بزرگانابوالفضل بهرام پورقرآنقطع وزیری
5
0 دیدگاه

تفسیر مبین یک جلدی ویرایش جدید باماخذ و تفسیر همه آیات به همراه فهرست موضوعی و حدیثی عرضه گردیده است

قرآن به خط عثمان طه و به تفسیر استاد ابوالفضل بهرام پور است

ابعاد این مصحف 24*18.5*6 و قطع وزیری است و وزن آن 1680 است