قرآن بدون ترجمه به خط عثمان طه 15 سطری

دسته بندی: قرآنقطع پالتوییقرآنهای بدون ترجمه
5
0 دیدگاه

قرآن بدون ترجمه به خط عثمان طه 15 سطری ، قطع  پالتویی ، 15 سطری ، اسماء الله آبی رنگ