قرآن بسیار درشت خط بزرگ ( خط نیریزی )

دسته بندی: قرآنقطع رحلی
5
0 دیدگاه

قرآن بسیار درشت خط در قطع رحلی به خط احمد نیریزی و ترجمه حسین انصاریان