قرآن پالتویی قابدار جلد چرمی رنگی

دسته بندی: قرآنقطع پالتویی
0
از 0 رای
0 دیدگاه

قرآن پالتویی قابدار جلد چرمی رنگی ، خط عثمان طه ، ترجم سید کاظم ارفع ، ترجمه زیر آیات ، 15 سطری

آبی
سبز