کتاب تفسیر سوره قدر

دسته بندی: آثار بزرگانابوالفضل بهرام پورسایر کتابهاسایر
5
0 دیدگاه

کتاب تفسیر سوره قدر تالیف استاد ابوالفضل بهرام پور است

ابعاد آن 21*14 و وزن آن حدودا 30 گرم است