کتاب تفسیر عرفانی مناجات تائبین

دسته بندی: آثار بزرگانابوالفضل بهرام پورسایر کتابهاسایر
5
0 دیدگاه

کتاب تفسیر عرفانی مناجات تائبین تالیف استاد ابوالفضل بهرام پور است

وزن این کتاب حدود 90 گرم و ابعاد آن 14*21 با قطر کمتر از نیم سانت میباشد