پاسخ به پرسش #18637

سلام ، قطع جیبی این قرآن با ویرایش جدید به تازگی چاپ شده و در فروشگاه صراط موجود است.