پاسخ به پرسش #18638

سلام ، متاسفانه این قرآن مدل زیپی یا کیفی ندارد