پرسش درمورد محصول تفسیر مبین یک جلدی ویرایش جدید (#15641)

سلام این ویرایش جدید تفسیر مبین بهرام پور قطع جیبی هم دارین؟! …ویرایش جدید قطع جیبی ….